All posts by: admin

by in Genel, Standart Olmayan Asansör Dolgu Ağırlıkları

Standart Olmayan Asansör Dolgu Ağırlıkları

13 Eylül 2022 Salı günü yayımlanan 31952 sayılı resmi gazeteye istinaden, Asansör periyodik kontrol yönetmeliği gereğince; Asansör firmalarının asansör testlerinde kullandıkları dolgu ağırlıklarının kalibrasyonunu yönetmeliğe uygun şekilde kalibrasyon hizmeti vermeye başlamış bulunmaktayız…   İlgili Resmi Gazete: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220913-1.htm

by in Isı Haritalanması

Isı Haritalanması

15 Haziran 2022 Çarşamba günü yayımlanan 31867 sayılı resmi gazeteye istinaden, Ecza ticarethaneleri ve ecza ticarethanelerinde bulundurulan ürünler hakkındaki yönetmelik gereğince; Bu ticarethanelerin ilaç depoları,red , uyuşturucu, karantina, ürün giriş ve çıkış bölgelerinde ürünlerin muhafaza edildiği odalarda ısı haritalandırma validasyon hizmetlerimiz başlamıştır. İlgili Resmi Gazete: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220615-2.htm

by in Genel

METROLOJİ VE KALİBRASYON (II)

METROLOJİ VE KALİBRASYON (II) M. Evren TOYGAR DEÜ, Makina Mühendisliği Bölümü UZUNLUK Uzunluk ölçümünde 1878’de imzalanan Ağırlık ve Ölçme Antlaşması’nda belirtildiği gibi temel birim olarak Yard ve Metre kullanılmaktadır. Yard’ın prototipi Washington’daki standartlar bürosunda tutulmaktadır. Daha hassas ölçme metotlarının gelişmesiyle bu sistem artık yeterliliğini yitirmiş ve pratik ölçümlerin gelişmesiyle Enternasyonal inch ışığın dalgaboyu olarak tanımlanmıştır. […]

by in Genel

DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU

VII. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU Şahin ÖZGÜL ÖZET Deney veya kalibrasyon laboratuarları kendi sözcük dağarcıklarını özenle oluşturmak durumdalar. Her bir terim, bütün deney veya kalibrasyon personeli için aynı anlama sahip olmalı ve iyi tanımlanmış kavramlarla ifade edilmelidir. Bu yüzden laboratuarlar, TS EN ISO/IEC […]

by in Genel

MANOMETRE KALİBRASYONU

BASINÇ ve BASINÇ KALİBRASYONU BASINÇ Yüzeye yapılan bir kuvvetin yüzeye karşı yapmış olduğu zorlamadır.Diğer bir deyişle birim alana düşen 90 derecelik kuvvettir. ATMOSFERİK BASINÇ(Atm) Havanın dünyanın yüzeyine yerçekimi nedeniyle yaptığı dik kuvvetten dolayı oluşan basınca Atmosferik Basınç denir.Atmosfer basıncı havayla tüm yönlere eşit bir şekilde yayılır.Yeryüzeyünde ki havanın yoğunluğunun veya iklim koşullarının değişmesi atmosfer basıncının […]

by in Genel

ASM Deki CİHAZLAR İÇİN KALİBRASYON HİZMETİ

ASM deki CİHAZLAR İÇİN KALİBRASYON HİZMETİ   Değerli Aile Hekimlerimiz, Aile Sağlık Merkezlerinin kullandığı ölçüm cihazları için yapılması gereken kalibrasyon hizmetlerini yapmaktayız.TÜRKAK tarafından TS EN ISO17025 standartlarına uygun olarak akreditasyonunu sağlamış ECE KALİBRASYON LABORATUARIMIZ tarafından aşağıdaki hizmetleri sağlamaktadır. 1)Kalibrasyon hizmetimiz Aile Sağlık Merkezlerindeki ölçümü yapılabilen kalibrasyona uygun cihazlar için geçerlidir. 2)Kalibrasyon hizmetimiz Aile Sağlık Merkezlerinde […]

by in Genel

PARTİKÜL ÖLÇÜMÜ VE HAVA TEMİZLİĞİNİN SINIFLANDIRILMASI

Giriş Hava ile taşınan partikül kontaminasyonunun, hassas aktivitelerde kâbul edilen kontaminasyon sınırlarında kalmasının kontrolü için temiz odalar ve bu odalarla birlikte kontrol edilen ortamlar standardı hazırlanmıştır. Havayla kontaminasyonun kontrolünden faydalanan ürün ve işlemlere; uzay, mikroelektronik, farmasotik, tıbbi cihaz, gıda ve tıbbi bakım gibi endüstri kolları içerisindeki ürün ve işlemler de dahildir. Bu standard; temiz odalar […]

by in Genel

KALİBRASYON İLE (KALİBRASYON) DOĞRULAMANIN KARŞILAŞTIRILMASI

Türkçesi Ulusal Metroloji Enstitüsü (TUBİTAK) tarafından yayınlanan “Uluslararası metroloji sözlüğü – Temel ve genel kavramlar, ilgili terimler” (VIM) dokümanında kalibrasyon aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: 2.39 (6.11) kalibrasyon belirli koşullarda, ilk aşamada ölçüm standartları tarafından sağlanan büyüklük değerleri ve ölçüm belirsizlikleri ile bunlara karşılık gelen gösterge değerleri ve ilgili ölçüm belirsizlikleri arasında bir ilişkinin oluşturulduğu, ikinci aşamada ise bu bilginin ölçüm sonucunun göstergeden elde edilmesinde kullanıldığı işlemler […]

by in Genel

KALİBRASYON ÇEŞİTLERİ

KALİBRASYON ÇEŞİTLERİ Üretilen cihazlar kullanım yerleri ve amaçlarına göre çeşitli şekillerde kalibre edilebilmektedir. Bu cihazların bazılarında tek bir kalibrasyon yeterli bulunurken bazı cihazlarda ise birden fazla kalibrasyon yapılması gerekebilir. Mesela tansiyon aletleri kan basıncını ölçmek amacıyla kullanılmaktadır.Burada değerlendirilen veri sadece basınç cinsinden olacağı için basınç kalibrayonu yapmak yeterlidir.Fakat bir ph  metresi, sıvının ph metresini ölçmenin […]

by in Genel

KALİBRASYON SERTİFİKALARININ YORUMLANMASI

KALİBRASYON SERTİFİKALARININ YORUMLANMASI   İlknur KOÇAŞ Enver SADIKOĞLU Saliha TURHAN   ÖZET Günümüz teknoloji toplumunda sağlıktan gıdaya, otomobilden uzay teknolojisine, savunma sanayinden bilimsel araştırmalara kadar çok geniş bir alanda doğru ölçümlerin son derece önem taşıdığı bilinmektedir. Hayatın her alanında karşımıza çıkan ve kalitenin vazgeçilmez unsurlarından biri olan doğru ölçümler kadar, ölçüm sonuçlarının doğru yorumlanarak değerlendirilmesi […]

 • 1
 • 2
  Bize WhatsApp'tan ulaşın
  1

  ECE KALİBRASYON VALİDASYON VE ÖLÇÜM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ.

  ECE Kalibrasyon validasyon ve ölçüm hizmetleri şirketi 2006 yılında ilk olarak Antalya’da kurulmuş olup 2010 yılından bu yana ise merkezi İstanbul Laboratuvarı olmak üzere Antalya, Muğla, Tekirdağ, Kayseri, Çanakkale ve Ordu illeri başta olmak üzere bu illere komşu tüm şehirlerde hizmet vermektedir. Kalibrasyon ve Temiz Oda Validasyonları konusunda hizmet veren Ece Kalibrasyon Laboratuvarı Basınç Sıcaklık Terazi Boyut Kuvvet ve Elektriksel kalibrasyonları kapsamlarına sahiptir. Endüstriyel kalibrasyonların yanı sıra Biyomedikal cihazlarda da hizmet vermektedir.

  Kalibrasyon laboratuvarı olarak faaliyet gösteren ECE Kalibrasyon Laboratuvarı, TÜRKAK’ tan TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

  Türk Akreditasyon Kurumu(TURKAK) kalibrasyon sertifikalarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma antlaşması imzalamıştır. Bu anlaşmalara dayanarak ECE Kalibrasyon Laboratuvarının verdiği sertifikalar Avrupa Birliği’nde geçerlidir.

  Cart