Basınç Kalibrasyonu – Ece Kalibrasyon

Basınç Kalibrasyonu

$1.00

Basınç kalibrasyonu laboratuvar ortamında yapılabildiği gibi eğer istenirse yerinde de doğrulama işlemi yapılabilmektedir.

 AMAÇ

ECE Kalibrasyon laboratuvarı tarafından basınç kalibrasyonlarının yapılması ve ölçüm belirsizliğinin hesaplanması.

KAPSAM

ECE Kalibrasyon Laboratuvarı ; Bourdon yayı manometreler, 40 bar pnömatik, 40-700 bar hidrolik

TEMEL BİLGİLER ve METOD BİLGİLERİ

Kalibrasyon EURAMET/cg-17/v.02 rehber dokümanına göre yapılır. Bourdon yaylı manometrelere bu dokümanda göstergeli elektromekanik manometreler için tarif edilen metod uygulanır.

Açıklama

Basıncın Tanımı

Birim alana (A) dikey bir kuvvetin (F) veya kapalı bir kap içerisindeki bir sıvının herhangi bir noktada etki ettiği gerilime Basınç denir.

P = F / A

p         Basınç                      

F          Kuvvet                     

A         Birim alan     

 

 

Veya

3.2 Basınç Türleri

Mutlak Basınç pmut: Referans noktası vakum olan basınca denir.

Atmosfer Basıncı patm: Vakum noktası referans alındığında havanın (atmosferin) oluşturduğu basınçtır.

Yüksek Basınç pe: Atmosfer basıncı referans alındığında artı veya eksi basınca denir.

Fark Basıncı Δp: Atmosfer basıncı üzerinde bilinmeyen iki basınç arasındaki farka denir.

Mutlak Basınç

Pozitif/Yüksek Basınç

Negatif/Alçak Basınç

Vakum

Atmosfer Basıncı        » 1000 mbar

Mutlak sıfır basınç

Fark basıncı

 

Uluslararası Birimler Sistemi (SI) ‘nde basıncın birimi Pascal’dır.

Basınç birimi bar kPa psi mmHg kg/cm2
bar 1 100 14,5038 750,06 1,0197
kPa 0,01 1 0,145038 7,5006 0,010197
psi 0,068943 6,9848 1 51,715 0,070307
mmHg 0,001333 0,13332 0,019337 1 0,001359
kg/cm2 0,98067 98,067 14,223 735,56 1

 MANOMETRE ÇEŞİTLERİ

Pistonlu Basınç Ölçer

En güvenilir basınç ölçerdir. Bilinen bir ağırlığın bilinen bir alanda yaptığı basınç hesaplanır.

 

Basınç transdüseri

Basınç transdüserleri ölçülen basıncı uygulanan basınca orantılı bir analog elektriksel sinyale dönüştürürler. Modele göre çıktı sinyali aşağıdakilerden biri olabilir:

 • Voltaj
 • Akım
 • Frekans

 

Basınç transmitteri

Basınç transmitteri genel olarak bir transdüser ünitesi ve bir transdüser sinyalini amplife eden bir modül ihtiva eder. Modele göre çıktı sinyali aşağıdakilerden biri olabilir:

 • Voltaj (5V; 10V;…)
 • Akım (4-10 mA;…)
 • Frekans
 • Dijital bir format (RS 232;…)

 

Göstergeli manometre

Bu tip manometreler basınç biriminde çıktı veren bir bütün ölçme cihazıdır.

Manometre Sınıflarına göre müsaade edilen hata payı TS EN ISO 837 standardına göre ;

Manometre sınıfı Müsaade edilen Hata
KL0.1 %0.1 FS
KL0.2 %0.2 FS
KL.03 %0.3FS
KL.05 %0.5 FS
KL1.0 %1.0 FS
KL1.6 %1.6 FS
KL2.5 %2.5 FS

Burada % Full skala hatasının hesaplanması q :

bağıntısına göre hesaplanır.

 

Kalibrasyon metodları

 

Uygulanacak metod müşteri gereksinimine göre cihazın beklenen doğruluğuna bağlıdır.

 

 • Temel kalibrasyon

 

Temel kalibrasyon prosedürü beklenen ölçme belirsizliği (k=2) U > %0.2 FS olduğu durumda kullanılır. Ölçümler 6 basınç noktasında artan ve azalan yönlerde birer defa yapılır. Tekrarlanabilirlik %50 FS de üç ölçüm olarak yapılır.

 

 •  Standard kalibrasyon

 

Standard kalibrasyon prosedürü beklenen ölçme belirsizliği (k=2) %0.05 FS ≤  U ≤ %0.2 FS olduğu durumda kullanılır. Ölçümler 11 basınç noktasında artan ve azalan yönlerde birer defa yapılır. Tekrarlanabilirlik 0, 20, 50 ve %80 FS de üç ölçüm olarak yapılır.

 

 •  Kapsamlı kalibrasyon

 

Kapsamlı kalibrasyon prosedürü beklenen ölçme belirsizliği (k=2) U < %0.05 FS olduğu durumda kullanılır. Ölçümler 11 basınç noktasında üç seri artan yönde ve bir azalan yönde yapılır.

 

Metod Adım sayısı Yukarı yükleme sayısı Aşağı histerezis sayısı Tekrarlama
Temel 6 1 1 %50 FS  3 ölçüm
Standard 11 1 1 , %50, %80 FS  3 ölçüm
Kapsamlı 11 3 3

 

Ortam şartları

Kalibrasyon, 18°C ile 28°C arasında ortam sıcaklığında yapılır. Kalibrasyon esnasında sıcaklık ±1ºC sabit olmalıdır.  Odada hava akımına müsaade edilmez.

Referans Cihazlar

 • Dijital Manometre Kalibratörü (0,5 – 40 bar)
 • Dijital Manometre Kalibratörü (40 – 700 bar)

KALİBRASYONUN UYGULAMASI

 Kalibrasyona müsaitlik

Kalibrasyon işleminin yapılabilmesi için kalibrasyonu yapılacak cihaz, kalibrasyona müsait olmalıdır. Kalibrasyonu yapılacak cihazın o anki durumu tekniğin genel kurallarına ve imalatçı bilgilerine uygun olmalıdır.

Cihazın kalibrasyona müsait olup olmadığı, genel görünüş ve fonksiyon testi ile tespit edilir.

 Genel görünüş testi

– İbre, vida, sızdırmazlık, basınç kanalının v.b. hasar kontrolü,

– Temiz olması,

– İşaretleme kontrolü, yazıların okunabilirliği,

– Kalibrasyon için gerekli dokümanların (teknik bilgiler, kullanma talimatları) mevcut olması.

 Fonksiyon testi

– Kalibrasyonu yapılacak cihazın basınç iletme sisteminin sızdırmazlığı,

– Elektriksel fonksiyonelliği,

– Tuş ve diğer aksamların (örnek: sıfır noktasının ayarlanması) kusursuz çalışması,

– Açılış test fonksiyonları ve/veya iç ayar fonksiyonlarının kusursuz çalışması,

– Montaj esnasındaki moment tesiri (sıfır sinyali). Moment tesiri etkisini minimum düzeyde tutabilmek amacı ile montaj esnasında bağlantı noktalarına sızdırmazlığı sağlayacak minimum kuvvet uygulanır,

– Bağlantı yerlerinin düzgünlüğü kontrol edilir.

UYGULAMA

  Hazırlık

 • Kalibrasyonu yapılacak tüm cihazların referansın yanında en az 5 saat bekletilir.
 • Bourdon yaylı mekanik manometrenin ibresinin düzgün ve sıfırda serbest durup durmadığı kontrol edilir. Gerekirse düzeltilir ve sıfırlanır (ibrenin müsaade edilen sıfır sapması: bir ibre kalınlığı kadar – veya + yönde).
 • Eğer mümkünse yağlı manometreler içindeki artık yağ ve pislikler temizlenip tekrar temiz yağ(gliserin) ile doldurulur.
 • Manometreler referans cihaza, O-ring veya teflon conta ile sızdırmaz şekilde minimum dönme momenti uygulanacak şekilde bağlanır.
 • Manometre ve referans cihaz stabil zemin üzerinde ve titreşimden uzak tutulur.
 • Kalibrasyonu yapılacak basınç ölçme cihazı mümkün mertebe bir bütün (gösterge+sensör) olarak kalibrasyonu yapılır.

  ÖLÇÜMLER

 • Başınç ölçerin kondüsyonlanması amacı ile önyükleme yapılır. Önyük en büyük basınçta en az 30 saniye bekletilir.
 • Önyükleme işlemi bittikten ve basınç tamamen boşaldıktan sonra, şayet kalibrasyonu yapılan cihazda sıfır ayarı yapmak mümkünse sıfırlanır,
 • Bu işlemin akabinde hemen sıfır değeri okuması yapılır,
 • Bir ölçme sahasında, birbirini takip eden ölçme kademeleri arasındaki zaman dilimi mümkün mertebe eşit tutulur, bu zaman 30 saniyeden az olamaz.
 • Artan yönde basınç ölçümlerinde ölçüm kademeleri değiştirilirken, referans basınç değerinin değiştirilmesi esnasında, uygulanan basınç değerinin geri düşmesini engellemek için ağırlıklar piston üzerinden alınmadan önce basınç değeri denge konumunun üzerine çıkarılır. Azalan yönde alınan ölçümlerde bu işleme gerek yoktur,
 • Kalibrasyon sahasının çıkış yönündeki son basamağında, geri dönüşe geçmeden önce bekleme süresi en az 1 dakikadır, bu süre bourdon yaylı mekanik manometreler için 5 dakikadır.
 • Sıfır değeri okuması, bir ölçme serisi sonunda basınç tamamen boşaltıldıktan sonra en erken 1 dakika sonra yapılır.

Kalibrasyonu yapılan cihaz ölçüm sonuçları ve belirsizlik değerleri hesaplandıktan sonra sertifikalandırılır ve raporlandırılır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Basınç Kalibrasyonu” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  ECE KALİBRASYON VALİDASYON VE ÖLÇÜM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ.

  ECE Kalibrasyon validasyon ve ölçüm hizmetleri şirketi 2006 yılında ilk olarak Antalya’da kurulmuş olup 2010 yılından bu yana ise merkezi İstanbul Laboratuvarı olmak üzere Antalya, Muğla, Tekirdağ, Kayseri, Çanakkale ve Ordu illeri başta olmak üzere bu illere komşu tüm şehirlerde hizmet vermektedir. Kalibrasyon ve Temiz Oda Validasyonları konusunda hizmet veren Ece Kalibrasyon Laboratuvarı Basınç Sıcaklık Terazi Boyut Kuvvet ve Elektriksel kalibrasyonları kapsamlarına sahiptir. Endüstriyel kalibrasyonların yanı sıra Biyomedikal cihazlarda da hizmet vermektedir.

  Kalibrasyon laboratuvarı olarak faaliyet gösteren ECE Kalibrasyon Laboratuvarı, TÜRKAK’ tan TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

  Türk Akreditasyon Kurumu(TURKAK) kalibrasyon sertifikalarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma antlaşması imzalamıştır. Bu anlaşmalara dayanarak ECE Kalibrasyon Laboratuvarının verdiği sertifikalar Avrupa Birliği’nde geçerlidir.

  Cart