Sıcaklık ve Nem kalibrasyonu soğuk hava deposu, çeşitli dolaplar ve etüvler için ayrıca ısıl işlem odalarıda yerinde kalibrasyon yapıldığında firmamız teknisyenleri tarih ve zaman konusunda önceden tehitleşerek bu hizmeti vermektedir.Ayıca laboratuvarımızda ölçümlerini yapıcağımız saplama tip termometrelerimiz, termohidrometrelerimiz vs. ısı ve nem ölçerler gerek laboratuvarlarımıza getirilmesi gerek uygun saklama koşulları ile kargolanması gerekse çalışanlarımız tarafından firmanızdan alınması suretiyle gerçekleşmektedir.Isı ve nem kalibrasyonu işlemi kullandığınız cihazların ölçüm aralığının tarafımıza bildirilmesiyle yapılmaktadır.Aşağıda laboratuvarımızın bu konuyla alakalı prosedürünü bilgi edinmek isteyenler için yayınlıyoruz.

 

Kod  CİHAZ ÖLÇÜM ARALIĞI    Kalibrasyon Yeri           Metot 
AS001  Etüv  ≤200° | Tek Nokta    Yerinde  Karşılaştırma 
AS001.1    Etüv-İlave Nokta  ≤200° | İlave Nokta     Yerinde  Karşılaştırma 
AS002 Fırın  ≤300° | Tek Nokta   Yerinde  Karşılaştırma 
AS002.1  Fırın-İlave Nokta  ≤300° | İlave Nokta   Yerinde   Karşılaştırma 
AS003  Su Banyosu  ≤90° | Tek Nokta   Yerinde  Karşılaştırma 
AS003.1  Su Banyonu-İlave Nokta  ≤90° | İlave Nokta   Yerinde  Karşılaştırma 
AS004  Kül Fırını  ≤1200° | Tek Nokta   Yerinde  Karşılaştırma 
AS004.1 Kül Fırını-İlave Nokta  ≤1200° | İlave Nokta   Yerinde  Karşılaştırma 
AS005  İnkübatör  ≤200° | Tek Nokta   Yerinde  Karşılaştırma 
AS005.1  İnkübatör-İlave Nokta  ≤200° | İlave Nokta   Yerinde  Karşılaştırma 
AS006  Sterilizatör  ≤200° | Tek Nokta   Yerinde  Karşılaştırma 
AS006.1  Sterilizatör-İlave Nokta  ≤200° | İlave Nokta    Yerinde  Karşılaştırma 
AS007  Otoklav  ≤200° | Tek Nokta    Yerinde  Karşılaştırma 
AS007.1  Otoklav-İlave Nokta  ≤200° | İlave Nokta    Yerinde  Karşılaştırma 
AS008  Buzdolabı  -40°C ile +20°C | Tek Nokta     Yerinde  Karşılaştırma 
AS008.1  Buzdolabı-İlave Nokta  -40°C ile +20°C | İlave Nokta     Yerinde  Karşılaştırma 
AS009  Derin Dondurucu  -40°C ile +20°C | Tek Nokta   Yerinde  Karşılaştırma 
AS009.1  Derin Dondurucu-İlave Nokta  -40°C ile +20°C | İlave Nokta    Yerinde  Karşılaştırma 
AS010  Soğuk Oda  -40°C ile +20°C | Tek Nokta   Yerinde  Karşılaştırma 
AS010.1  Soğuk Oda-İlave Nokta  -40°C ile +20°C | İlave Nokta        Yerinde  Karşılaştırma 
AS011 Nem Kabini  10%-90%RH | Tek Nokta    Yerinde  Karşılaştırma 
AS011.1  Nem Kabini-İlave Nokta  10%-90%RH | İlave Nokta   Yerinde Karşılaştırma 
AS012 İklimlendirme Kabini  10%-90%RH | Tek Nokta    Yerinde  Karşılaştırma 
AS012.1  İklimlendirme Kabini-İlave Nokta    10%-90%RH | İlave Nokta    Yerinde  Karşılaştırma 
AS013  Termometre  -35°C ile 165°C | 5 Nokta    Yerinde/Laboratuvar   Karşılaştırma 
AS013.1  Termometre-İlave Nokta  -35°C ile 165°C | İlave Nokta    Yerinde/Laboratuvar  Karşılaştırma 
AS014  Lazer Termometre  -35°C ile 165°C | 5 Nokta    Laboratuvar  Karşılaştırma 
AS014.1  Lazer Termometre-İlave Nokta  -35°C ile 165°C | İlave Nokta   Laboratuvar  Karşılaştırma 
AS015  Sıcaklık ve Nem Ölçer  %10 - 90%RH | 3 Nokta   Laboratuvar  Karşılaştırma 
AS015.1  Sıcaklık ve Nem Ölçer-İlave Nokta     %10 - 90%RH | İlave Nokta   Laboratuvar  Karşılaştırma 
AS016  Datalogger  %10 - 90%RH
10°C - 30°C  | 3 Nokta
  Laboratuvar  Karşılaştırma 
AS016.1  Datalogger-İlave Nokta  %10 - 90%RH
10°C - 30°C  | İlave Nokta
  Laboratuvar  Karşılaştırma 
KS017  Cam Termometre  -35°C ile 160°C | 5 Nokta    Yerinde/Laboratuvar  Karşılaştırma 
KS017.1  Cam Termometre-İlave Nokta  -35°C ile 160°C | İlave Nokta   Yerinde/Laboratuvar  Karşılaştırma 
KS018  Blok Kalibratör  -35°C ile 1200°C | 5 Nokta    Laboratuvar  Karşılaştırma 

 

 

1.  AMAÇ
Ece Kalibrasyon laboratuvarı tarafından kalibrasyonları yapılan 2000L’ye kadar etüv,soğuk oda,iklimlendirme dolabı,inkübatör ve sterilizatörlerin kalibrasyon işlemleri için standart kalibrasyon prosedürü oluşturmak.

2.  KAPSAM
Ece Kalibrasyon Laboratuvarı’nın uyguladığı  -20…..+250°C arasındaki Sterilizatör ,İklimlendirme Kabini,Soğuk oda,İnkübatör,Soğutucu ve Etüv kalibrasyonlarını  kapsar.

3. TANIMLAR

Test Cihazı

Kalibrasyonu yapılacak cihaz

Çalışma Aralığı

Kalibrasyonu yapılan cihazın minimum ve maksimum ölçüm yapabildiği aralık.

Homojen

Her yerinde aynı karakteristik özelliği taşıyan

Tekrarlanabilirlik

Aynı koşullar altında aynı ölçülen büyüklüğe ait ardıl ölçüm sonuçları arasındaki uyuşma yakınlığı.  

Çözünürlük / Bölüntü Değeri

Ardı ardına gelen iki değer arasındaki fark. En küçük okunabilir ölçme değeri.

4. SORUMLULUKLAR
Bu prosedürün uygulanmasından Genel Müdür,Kalite Yönetim Temsilcisi ve Laboratuvar çalışanları  sorumludur.

5.REFERANS VE YARDIMCI CİHAZLAR

            1 Ahlborn/Almemo 9 Kanallı Ölçüm Cihazı
            2 K Tipi Isıl Çiftler
            3 Referans Termometre/Hygrometre

6. REFERANS DOKÜMANTASYON

S.N.

Doküman Kodu

Doküman Adı

Kullanım Amacı

1

DKD-R 5-7

Calibration of Climatic Chambers

İklimlendirme kabinleri için kalibrasyon talimatı

           
7. YÖNTEM

7.1 Kalibrasyon işlemi  (23±5)°C sıcaklık, %50+15  relatif nem şartlarında yapılmalıdır.Kalibrasyon işlemine başlamadan önce ortam şartlarının doğruluğunu kontrol ederek PR 12-F05 Kontrollü Isı Hücreleri Ölçüm  Formuna başlangıç ve bitiş saatleri ile birlikte kaydedilir. 

            7.2 Kalibre edilecek cihazın Sıcaklık hücresine varsa Üretici Firmanın belirttiği talimatlar doğrultusunda temizlik işlemi uygulanır.

            7.3 Cihazın güç kablosu çatlak-kırık yada yanma gibi hasara sebep olabilecek kusurlara karşı göz kontrolü yapıldıktan sonra cihaza güç verilerek  varsa üretici firmanın belirttiği ısınma süresi kadar çalıştırılır.

            7.4 Müşteri tarafından aksi talep edilmedikçe K Tipi 9 adet  Isıl Çift birisi orta noktaya olmak üzere Şekil1’deki gibi ısı hücresinin köşelerine yerleştirilir.

            7.5 Test Cihazı müşterinin belirteceği kullanılan sıcaklık değerine ayarlanır ve cihazın sıcaklık kararlılığı beklenir.Cihaz içerisindeki sıcaklık sabit hale geldikten sonra 10 dakika daha beklenir.

 

Şekil1:Isı Hücresi TC Kontrol Noktaları

    7.6 Köşelerden alınan ölçümler ile merkez nokta (5) arasında ölçülen en büyük fark kalibrasyon işlemi dökümü formuna inhomojenite değeri olarak kaydedilir.

    7.7 Merkez Noktadaki Isıl Çift 30 dakika süresince gözlemlenerek maksimum ve minimum okuduğu değerler Zamansal Kararsızlık Değeri olarak kaydedilir.

    7.8 Test cihazının farklı ısı değerlerinde kalibrasyonu isteniyorsa 5.1’den….5.7 ye kadar olan işlemler istenilen ısı değerleri için tekrar uygulanır.

7.9 Alınan tüm Ölçüm sonuçları PR 12-F05 Kontrollü Isı Hücreleri Ölçüm  Formuna kaydedilerek  test cihazı kapatılıp güç bağlantısı kesilir.

7.10 Ölçüm Belirsizliği

            1.Referans Isıl Çiftlerin Belirsizliği:Referans ısıl çiftlerin kalibrasyon sertifikasındaki belirsizlik alınarak aşağıdaki denklem ile hesaplanır.

Uref = Usert / 2    (Normal Dağılım)

            2.Referans Isıl Çiftlerin Kayma Belirsizliği:Referans ısıl çiftlerin iki kalibrasyon sertifikası arasındaki kayma değeri alınarak aşağıdaki denklem ile hesaplanır.

Udrift = T1 – T2  /  3    (Dikdörtgen Dağılım)

            3.İnhomojenite Belirsizliği
Köşelerdeki sıcaklık değeri ile referans noktadaki sıcaklık değeri arasındaki en büyük fark alınarak aşağıdaki denklem ile hesaplanır.

Uinhom = max  /  3    (Dikdörtgen Dağılım)

            4. Zamansal Kararsızlık Belirsizliği
Sıcaklık kararlı hale geldikten sonra 30 dakika boyunca referans noktada yapılacak ölçüm sonuçlarında minumum değer ile maksimum değer arasındaki fark alınarak aşağıdaki denklem ile hesaplanır.

Uinstab = Tmax – Tmin  /  3    (Dikdörtgen Dağılım)

            5. Yuvarlama Hatası Belirsizliği    
Test cihazının yuvarlama hatasından kaynaklanan belirsizlik değeri aşağıdaki denklem ile hesaplanır.

Ures = d  /  23    (Dikdörtgen Dağılım)

6.Ölçüm Belirsizliği  U :
Ölçüm Belirsizliği, tesadüfi ve sistematik komponentlerin toplamından oluşmaktadır.

Genişletilmiş Ölçüm belirsizliği için kapsam faktörü 2 değeri alınır.

Belirsizlik Bütçesi:


BelirsizlikKaynakları

Standart Belirsizlik
u (Xi)

Dağılım

Hassasiyet Katsayısı

Kısmi Varyans
Ui (y)

Referans Sertifika Belirsizliği

0,3

Normal

1

0,15

Referans Dirifti

0,00

Dikdörtgen

1

0,0000

İnhomojenite

0,5

Dikdörtgen

1

0,2886

Zamansal Kararsızlık

0,5

Dikdörtgen

1

0,2886

Çözünürlük

0,1

Dikdörtgen

1

0,0288

Standart Belirsizlik (Ux)

ºC

0,5866

Genişletilmiş Belirsizlik(k=2)

ºC

1,17320

Yuvarlatılmış Beyan Edilen Ölçüm Belirsizliği

ºC

1,18

7.11 PR 12 – FR 05 Kontrollü Isı Hücresi Ölçüm Formu’na kaydedilen ölçüm sonuçları PR 12 – FR 07 Kontrollü Isı Hücresi Belirsizlik Hesaplama Formu ile otomatik olarak belirsizlik hesabı yapılır.

7.12 Cihazla ilgili Marka,Model,Seri ve Müşteri bilgileri de PR 12 – FR 05 Kontrollü Isı Hücresi Ölçüm Verileri Sayfası’na girilir. Elde edilen Ölçüm Bilgileri ve Belirsizlik değerleri PR 12 – FR 06 Kontrollü Isı Hücresi Kalibrasyon Raporu’na otomatik olarak işlenerek test işlemi tamamlanmış olur. Hazırlanan rapor Sertifikaya eklenerek müşteriye verilir.

Bu sitede istatistiki amaçlar için çerezler kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz.